Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
Снимка

Тема 5: Функции

GGB2015 GeoGebra

 • Влезте в профила си за да пишете
3 отговора на тази тема

#1 Тодор Брънзов

Тодор Брънзов

  Administrator

 • Administrators
 • 290 Мнения:
 • Занятие:Друго

Публикувано 06 ноември 2015 - 19:22

В тази тема ще се разгледаме някои математически функции и ще се запознаем с възможностите на GeoGebra за построяване на графики и изследване на функции.

 

 

http://vivacognita.o...?id=2&section=6


 • 1

#2 chavdarova

chavdarova
 • New Members
 • 13 Мнения:
 • Занятие:Друго
 • Училище:СОУ"Антим I''
 • Университет:ПУ "Паисий Хилендарски"

Публикувано 23 януари 2016 - 20:55

Колеги,предложете  ми   друго решение с GeoGebra.

Предлагам следното решение с  GeoGebra.

Прикачени файлове


 • 0

#3 ddimkova

ddimkova
 • Moderators
 • 65 Мнения:
 • Занятие:Преподавател

Публикувано 10 март 2016 - 17:54

Тема 5.

 

Задачи от лекцията:

 

1.   Постройте графиката на функцията f(x)=(-1/2)x ако x<=0 и f(x)=2x, ако x>0.

2.  Постройте графиката на функцията f(x)=аx2 + bx + c, намерете нейния екстремум, изследвайте в кои интервали функцията е растяща, съответно намаляваща.  Покажете за кои стойности на x функцията взима положителни, съответно отрицателни стойности.

3.  Постройте графиката на функцията f(x)=ax3+bx2+cx+d. Намерете нейните екстремуми, максималната и минималната й стойност в интервала [-2, 3].  Постройте допирателната към функцията в произволна точка; определете инфлексната точка. Постройте графиките на първа и втора производна.

Прикачени файлове

 • Прикачен файл  5.3.ggb   8,99K   139 Брой сваляния
 • Прикачен файл  5.2.ggb   8,59K   140 Брой сваляния
 • Прикачен файл  5.1.ggb   6,15K   137 Брой сваляния

 • 0

#4 ddimkova

ddimkova
 • Moderators
 • 65 Мнения:
 • Занятие:Преподавател

Публикувано 10 март 2016 - 18:12

Тема 5.

 

Задачи от домашното:

 

1.  Постройте графиките на функциите f(x) =x2 + x – 5;  f(-x);  -f(x);  f(x+c); f(x)+c, където c е реално число.

2.  Постройте графиката на функцията f(x)=2x2-x-3. Намерете нейния екстремум, нулите и максималната и минималната й стойност в интервала [-2, 2].   Покажете за кои стойности функцията има положителни, съответно отрицателни стойности. 

3.  Да се построи триъгълник по две страни и височина към едната от тях. 

4.  Две окръжности k и k' се пресичат в точки P и Q. Произволна права през  P пресича  k в точка А и k' – в точка В.

     Да се намери ГМТ на средите М на отсечката АВ.

Прикачени файлове


 • 0

Теми съдържащи: GGB2015, GeoGebra

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM