VivaCognita
Guest

Viva Математика 0418 - 5 и 6 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голяма обиколка?
z1k56.gif
червената

жълтата

зелената

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Подредбата на картончетата в полетата е според вида на фигурата и позицията й. В кое поле трябва да се постави фигурата ?
z2k56.gif

Задача 3
Вярно е, че:
Задача 4
В нетрадиционно домино всяка плочка съдържа представяне на обикновени дроби. По време на играта плочките се долепват една до друга така, че допиращите се части на две съседни плочки да съдържат представяне на равни обикновени дроби, както е показано на картинката по-долу. С коя плочка може да продължи играта?
z4k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Колко са черните успоредници на картината?
z5k56.gif

Задача 6
Колко квадратни единици е общата част на триъгълника EFG и четириъгълника ABCD? Запишете с точност до стотните.
z6k56.gif

Задача 7
От четирите правоъгълника е сглобен нов правоъгълник, като при свързването няма припокриване на части от правоъгълници. Обиколката на получения правоъгълник е равна на:
z7k56.gif
Можете да посочите повече от един отговор
18

20

22

24

Друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 8
Ръбовете на тялото са равни. Всеки връх на тялото е общ за четири стени - два квадрата и два равностранни триъгълника. Запишете броя на ръбовете на тялото.
z8k56.gif

Задача 9
Даден е петоъгълник ABCDE (виж фигурата). С един праволинеен разрез, започващ от точката A, петоъгълникът трябва да се разреже на две части с равни обиколки. Намерете дължината на разреза с точност до стотните.
z9k56.gif

Задача 10
Трябва да се попълнят числа в празните полета така, че сборът на числата във всеки ред да е равен на сбора на числата във всяка колона, да е равен на сбора на числата във всеки от двата диагонала. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителния знак?
z10k56.gif