VivaCognita
Guest

Viva Математика 1215- 5 кл


Задача 1
Коя от фигурите на картинката има най-голяма обиколка?
z1_k5_1215.gif
червената

жълтата

зелената

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Видът на триъгълника, според ъглите, е:
z2_k5_1215.gif
остроъгълен

правоъгълен

тъпоъгълен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Кое е най-малкото трицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му?

Задача 4
Охлюв, гущер и паяк се изкачват по каменна стена, която е висока 10 метра. През деня охлювът се изкачва с 2 метра, а през нощта се спуска 1 метър. През деня гущерът се изкачва 3 метра, а през нощта се спуска 2 метра. През деня паякът се изкачва 1 метър, а през нощта стои неподвижен. Кой първи ще достигне горната част на стената?
охлювът

гущерът

паякът

охлювът и гущерът ще стигнат едновременно

охлювът, гущерът и паякът ще стигнат едновременно

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Лицето на петоъгълника е:
z5_k5_1215.gif

Задача 6
Всеки ред по трите направления на куба 3х3х3, както е показано на картинката, съдържа по едно кубче от трите цвята. Какъв е цветът на централното кубче?
z6_k5_1215.gif
жълт

зелен

червен

не може да се определи


Задача 7
Още колко паркетиращи плочки трябва да се оцветят в лилаво, за да е оцветена в лилаво третинката на композицията?
z7_k5_1215.gif

Задача 8
Мими помни, че телефонният номер на приятелката й се записва с цифрите 6, 7, 7, 8, 8, 9 и 9; че е четно число, между двете цифри 7 има точно една друга цифра, между двете цифри 8 има точно три други цифри и между двете цифри 9 има точно три други цифри, а цифрата 6 е по-близо до края на номера, отколкото до началото. Кой е телефонният номер на приятелката на Мими?
Запиши отговора, без да оставяш празно място между цифрите
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
С 16 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 см, е получен правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е:
Можете да посочите повече от един отговор
12

14

16

18

20

24

26

34

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Таблицата трябва да се допълни така, че във всеки ред и във всяка колона да има кръгче от всеки от цветовете жълт, зелен, син, лилав.
z10_k5_1215.gif
Можете да посочите повече от един отговор
Зелено кръгче може да има в поле
A1

A3

A4

B1

B3

B4

Г1

Г4

Помощен файл във формат GeoGebra.