VivaCognita
Guest

Viva Математика 0416- 3 и 4 кл


Задача 1
Произведението 38.17 е:
по-малко от 647

равно на 647

по-голямо от 647

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
Намерете обиколката на зелената фигура, ако дължината на отсечката AB е 1 см.
z2k34_1604.gif

Задача 3
Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 10 ч 5 мин?

Задача 4
От коя от точките можете да тръгнете, за да излезете от лабиринта, без да преминавате през стените му?
z4k34_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената

синята

жълтата

зелената

черната

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Най-малко колко малки лилави квадратчета трябва да добавите към лилавата фигура, че да се получи квадрат?
z5k34_1604.gif

Задача 6
Колко пъти въжето е по-дълго от летвата?
z6k3456_1604.gif

Задача 7
Десет крачки на Ники са колкото шест крачки на баща му. Колко крачки на Ники са колкото 21 крачки на баща му?

Задача 8
Колко малки червени триъгълничета най-малко са необходими, за да се допълни фигурата до равностранен триъгълник?
z8k3456_1604.gif

Задача 9
В шахмата конят може да се движи под формата на печатна буква „Г”, т.е. през едно поле по хоризонтал или вертикал и едно поле встрани. До кои позиции може да достигне кон, който първоначално е разположен в полето b1, след един ход?
z9k34_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
a3

a4

c3

c4

d2

d3

e1

e2

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Върху коя от зелените точки трябва да се постави върхът Т, за да се получи равнобедрен триъгълник?
z10k34_1604.gif
Можете да посочите повече от един отговор
A

B

C

D

E

F

G

H

Помощен файл във формат GeoGebra.