VivaCognita
Guest

Viva Математика 1216 - 5 и 6 кл


Задача 1
Разменете местата на две от цифрите така, че да се получи възможно най-малко число.
z1k56_MC1612.gif

Задача 2
Какъв е най-малкият брой кубчета, които трябва да се добавят, за да се получи куб?
z2k56_MC1612.gif

Задача 3
Колко са окръжностите на снимката?
z3k56_MC1612.gif
Запишете с точност до десет броя.
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Каква част от квадрата е оцветена в червено?
z4k56_MC1612.gif
половинка

третинка

четвъртинка

осминка

друго

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Намерете лицето на фигурата, ако дължината на страната на малкото квадратче е 1 cm.
z5k56_MC1612.gif

Задача 6
Емо и Дари подготвят раниците си за предстоящия поход в планината. Те трябва да си разпределят следните вещи: бутилка с вода, която тежи 2 кг, кутия с храна, която тежи 2 кг и 500 г, дъждобран – 1кг и 200 г, лосион за слънце – 400 г и пуловер – 800 г. Емо може да носи най-много 4 кг, а Дари – 3кг и половина. По колко начина те могат да разпределят вещите помежду си?

Задача 7
На езика суахили числата 2, 3, 5, 25, 33, 105, 136, 230 се превеждат като “ishirini na tano”, “mia moja na tano”, “mbili”, ”mia moja thelathini na sita”, “tatu”, “tano”, “mia mbili thelathini”, “thelatini na tatu”, като наименованията на числата на суахили са дадени в разбъркан ред.
Кое е числото „mia tano ishirini na moja”?

Задача 8
Колко кв. см е оградила костенурката при движението:
Напред 8 см
Ляво 90°
Напред 6 см
Дясно 90°
Напред 4 см
Дясно 90°
Напред 10 см
Дясно 90°
Напред 12 см
Дясно 90°
Напред 4 см

Задача 9
Окръжността k(A, r =12,3 cm) с отбелязана точка Т върху нея се търкаля върху окръжността p(O, r =12,3 cm) и след една пълна обиколка около нея се връща в изходното положение. Намерете дължината на пътя, изминат от точка Т .
Запишете в сантиметри с точност до десетите
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Всяка от четирите фигури вдясно може да се завърта и премества в равнината така, че да покрие изцяло четири квадратчета от числовата схема. С коя от фигурите може да се покрият четири квадратчета, сборът на числата в които е най-голям?
z10k56_MC1612.gif
Можете да посочите повече от един отговор
червената

зелената

синята

жълтата

Помощен файл във формат GeoGebra.