VivaCognita
Guest

Viva Математика 0417 - 3 и 4 кл


Задача 1
Вярно е, че
z1k34.gif
обиколката на триъгълника е по-малка от обиколката на правоъгълника

обиколката на триъгълника е равна на обиколката на правоъгълника

обиколката на триъгълника е по-голяма от обиколката на правоъгълника

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
По колко начина Дани може да облече куклата, ако разполага с червена, с черна и с жълта блуза, както и със зелена и със синя пола?

Задача 3
Влакчето потеглило в 9 ч. 24 мин. и спряло в 10 ч. 15 мин. Колко минути се е движело влакчето?

Задача 4
Запиши градусната мярка на ъгъла.
z4k34.gif

Задача 5
Кое число е записала Мими на стъклената врата, ако от другата страна на стъклeната врата се вижда

Задача 6
Колко малки кубчета са използвани за построяване на конструкция, която се вижда отпред, отгоре и отляво така:
z6.gif

Задача 7
Показано е фигурно представяне на първите пет триъгълни числа 1; 3; 6; 10; 15. Кое е 40-тото триъгълно число?
z7k34.gif

Задача 8
Каква част от картината в стила на Мондриан е червена?
z8k34.gif
половинка

третинка

четвъртинка

шестинка

осминка

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
За записване с кибритени клечки на числата в тази задача се използват арабски цифри и символи за събиране, изваждане и равенство със следния шрифт:

С преместване на каква на цвят кибритена клечка от едно място на друго в записа може да се получи вярно равенство?
Можете да посочите повече от един отговор
синята

зелената

червената

жълтата

сива

черна

лилава

оранжeва

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Колко правоъгълника, върховете на които са от построените точки, могат да се построят?
z10k34.gif