Целта на курса "Увод във вероятностите и статистиката" е да изгради мислене, което ще даде възможност на заинтересования слушател да открива и оценява случайното в заобикалящия ни свят. 

В началото ще се запознаем с основни идеи, концепции и понятия от теория на вероятностите. Това ще стане чрез множество примери от реалния живот, които ще разкрият полезността на стохастичното/вероятностното мислене, както в ежедневни ситуации, така и в професионални направления като икономика и естествени науки. 

След като навлезем в теорията на вероятностите ще добием знанията да се запознаем с основни понятия и методи от статистиката, както и да разбираме защо и кога те работят. Това ще бъде илюстрирано с конкретни примери. 

Програма на курса:

  1. Въведение в непредвидимото и случайното
  2. Вероятностни умения vs интуиция за вероятност
  3. Комбинаторика или каква е вероятността да спечелим шестица от тотото?
  4. Вероятностно разпределение. Законът в случайността.
  5. Математически 'очаквани' събития. Може ли човек да се удави в плитка река?
  6. Независимост или колко изненадващ може да бъде оптималния избор. Да поговорим за вероятности с и без условности. 
  7. Защо случайното блуждаене всъщност моделира заобикалящия ни свят?
  8. Статистика = Вероятности^-1?
  9. Защо медианата и модата могат да спасят от удавяне в плитка река?
  10. Статистически хипотези или как социолозите прогнозират изборите? Защо се провалят?

Математиката е забавна! 

Убедете се сами в това твърдение, като гледате етюдите от новия сезон и опитате да решите трите задачи след всеки етюд.

Към сериите


Курсът включва етюди върху разнообразни задачи от математически състезания за ученици от 4. до 6. клас. 

Всеки етюд е предизвикателство към Вашата съобразителност и не изисква предварителна подготовка. 

След всеки етюд Ви предлагаме да отговорите на три въпроса и да се включите в състезанието за големите награди на Лисан!

Към курса

Уважаеми колеги,

предлагаме ви разширен курс по GeoGebra.

GeoGebra е безплатен софтуер в помощ на обучението по математика. С него можете бързо и лесно да създавате динамични геометрични и стереометрични чертежи, да илюстрирате задачи и теореми. Програмата предоставя и богати възможности за работа с функции: построяване на графики, намиране на  корени и екстремуми, изследване на производни и др.

Веднъж създаден, всеки чертеж може лесно да бъде променян като се зададат нови стойности на избрани параметри. По този начин множество различни варианти на даден математически проблем могат да бъдат изследвани бързо и изчерпателно, а учебният материал да се представи по интересен и съвременен начин с активното участие на учениците.

Стъпка по стъпка ще се запознаете подробно с инструментариума на програмата, необходим за подготовка на интерактивни уроци. В процеса на изучаване на възможностите на продукта, заедно с вас ще подготвим динамични чертежи по основни теми от материала за 6-12 клас.

Целта ни е, след курса вие да се чувствате свободни и уверени в създаването на красиви и точни чертежи, илюстриращи различни по тип задачи, които да използвате за проучване, изследване, анализ и създаване на хипотези за свойствата на обектите.

Към курса