GeoGebra за преподаватели: Всички участници

Филтри

Тема 1. GeoGebra - инсталация и преглед на програмата. Някои основни построения.

Задание Задание Тема 1. Задачи:

Тема 2. Статичен и динамичен текст

Задание Задание Тема 2. Задачи:

Тема 3: Вектори

Задание Задание Тема 3. Задачи:

Форум Форум Тема 3: Дискусия

Тема 4. Използване на плъзгачи

Задание Задание Тема 4: Задачи

Форум Форум Тема 4: Дискусия

Тема 5: Функции

Задание Задание Тема 5: Задачи

Форум Форум Тема 5: Дискусия

Тема 6: Графично решаване на уравнения и системи уравнения

Задание Задание Тема 6: Графично решаване на уравнения и системи

Форум Форум Тема 6: Дискусия

Тема 7: Тригонометрични функции

Задание Задание Тема 7: Тригонометрични функции

Форум Форум Тема 7: Дискусия

Тема 8: Геометрични трансформации

Задание Задание Тема 8: Геометрични трансформации

Форум Форум Тема 8: Дискусия

Тема 9. Симулация на движение. Експортиране на аплети.

Задание Задание Тема 9: Симулация на движение. Експортиране на аплети.

Форум Форум Тема 9: Дискусия

Тема 10. Геометрични тела

Задание Задание Тема 10. Геометрични тела

Форум Форум Тема 10: Дискусия

Тема 11. Построения в пространството

Задание Задание Тема 11. Построения в пространството

Форум Форум Тема 11: Дискусия

Тема 12. Построения в пространството – 2-ра част

Задание Задание Тема 12. Построения в пространството

Форум Форум Тема 12: Дискусия

Курсова работа

Задание Задание Курсова работа