• Главна

  GeoGebra за преподаватели

  Учи и преподавай математика с GeoGebra

Курсова работа
 • Курсова работа

  КУРСОВА РАБОТА

  Курсовата работа трябва да се изпрати като архив, съдържащ текстов файл и аплети. 

  Текстов файл:

  Автор: 

  Име

  Учебно заведение, град/село

  E-mail и адрес за изпращане на сертификата

  Тема: Заглавие

  Предмет: (математика / ИТ / друг предмет/ ); клас

  Вид на урока: нов материал, преговорен материал, обобщение или друго.

  Изискване към мястото на провеждане: (кабинета по ИТ / кабинет с мултимедия / …)

  Кратка анотация, ако е необходимо.

  Описание на урока 

  Задължително е в описанието да се включат въпроси към учениците, които бихте задали, предложение за дискусии, свързани с изследване на различни ситуации.

  За да е ясно изложението, е добре в текстовия файл да има снимки (printscreen) от аплетите, които могат да се направят или с експортиране, или със Snipping Tool (част от пакета на Майкрософт).

  В текстовия файл не е необходимо да има описание на построението на аплетите (ако урокът и задачите не са за построение).

  Ако урокът е вече проведен, може да се споделят и реакции на учениците, интересни въпроси, разсъждения, както и възникнали проблеми. Може да има и снимки, направени по време на урока.

  Цитиране на използваната литература: учебници, сборници, помагала и т.н.

  Аплети

  Няма специални изисквания за броя на аплетите.

  Срокове

  Срокът за качване на курсовата работа е 15 февруари 2016 г. 

  Ще се изпращат така, както домашните - в специалния раздел, който виждате по-долу.

  Забележка:

  Курсът завършва на 15 декември. След това ще започнем постепенно да публикуваме във форума за преподаватели аплети от задачите, които сме разглеждали на курса. 

  Срокът за изпращане на домашните е 15 януари. След този срок ще публикуваме подбрани, добре направени аплети от домашните. Ще има и обяснения по често срещани проблеми от домашните.