• Забавна математика


    Скъпи приятели,

    Представяме Ви серия от 20 етюда върху разнообразни забавни математически проблеми. 

    Проблемите са с различен произход, а всеки етюд е придружен от три задачи - предизвикателство към Вашата съобразителност. 

    Сложността на задачите е различна и те са обмислени така, че да представляват интерес за всяка възраст. Знанията, които са необходими за решаването им се преподават в 4.-6. клас в българските училища. 


    Обсъдете във форума...