• Главна

  Целта на курса "Увод във вероятностите и статистиката" е да изгради мислене, което ще даде възможност на заинтересования слушател да открива и оценява случайното в заобикалящия ни свят. 

  В началото ще се запознаем с основни идеи, концепции и понятия от теория на вероятностите. Това ще стане чрез множество примери от реалния живот, които ще разкрият полезността на стохастичното/вероятностното мислене, както в ежедневни ситуации, така и в професионални направления като икономика и естествени науки. 

  След като навлезем в теорията на вероятностите ще добием знанията да се запознаем с основни понятия и методи от статистиката, както и да разбираме защо и кога те работят. Това ще бъде илюстрирано с конкретни примери. 

  Курсът е подходящ за ученици от гимназиалните класове и за всеки, който се интересува от вероятности и статистика.

  Програма на курса:

  1. Въведение в непредвидимото и случайното
  2. Вероятностни умения vs интуиция за вероятност
  3. Комбинаторика или каква е вероятността да спечелим шестица от тотото?
  4. Вероятностно разпределение. Законът в случайността.
  5. Математически 'очаквани' събития. Може ли човек да се удави в плитка река?
  6. Независимост или колко изненадващ може да бъде оптималния избор. Да поговорим за вероятности с и без условности. 
  7. Защо случайното блуждаене всъщност моделира заобикалящия ни свят?
  8. Статистика = Вероятности^-1?
  9. Защо медианата и модата могат да спасят от удавяне в плитка река?
  10. Статистически хипотези или как социолозите прогнозират изборите? Защо се провалят?

  График на курса:

  Много вероятно е до края на януари да излезе още една лекция. От друга страна, вероятността през февруари да излязат две лекции е равна на 1. Прогнозата за публикуването на лекции след февруари е с твърде висока степен на грешка. Все пак, почти сигурно е, че курсът ще свърши през май.