Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Дължина на отсечка

за гимназия геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Ако А(-5,2; -2,47) и В(8,6; 4), дължината на отсечката AB е (запишете с точност до стотните):


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM