Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Каква е обиколката?

за малки ученици геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

С 12 квадратчета, всяко с дължина на страната 1 см, е получен правоъгълник, чрез съединяване по страна (страни). Обиколката на правоъгълника в сантиметри може да е (можете да посочите повече от един отговор):


3 Коментари

12, 14, 16

    • 0
Снимка
mmmanoleva99
22 сеп 2017 14:27

26, 16, 14

    • 0

26, 16, 14

hack как се получава 26

    • 0

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM