Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Каква площ може да опасе козлето?

за прогимназия геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Два кола са забити на 6 м един от друг в ливада с трева. Те са свързани с въже с дължина 8 м. Стопанинът на едно козле го вързал за въжето подвижно така, че да може да се движи по цялата му дължина. Каква площ може да опасе козлето?


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM