Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Квадратен корен

геометрия за прогимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Първа задача:

Ако лицето на квадрат е 130 кв.см, изчислете дължината на страната му в сантиметри с точност до десетите.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM