Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Кое е вярното?

за гимназия тригонометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.


Вярно е, че:

  • sin104° ≤ 0,3
  • 0,3 < sin104° < 0,8
  • 0,8 ≤ sin104° ≤ 1


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM