Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * - -

Кое е най-голямото петцифрено число?

за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Кое е най-голямото петцифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му?


7 Коментари

22 211
  • 1

-

  • 0

33111

  • 0

52111

  • 3
Снимка
32АндреаВ
11 апр 2018 19:22

22112

  • 0

52111

  • 0

52111

  • 0

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM