Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Кое е най-голямото петцифрено число?

за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Кое е най-голямото петцифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му?


5 Коментари

22 211
    • 0

-

    • 0

33111

    • 0

52111

    • 2
Снимка
32АндреаВ
11 апр 2018 19:22

22112

    • 0

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM