Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * -

Кое е най-малкото четирицифрено число?

за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Кое е най-малкото четирицифрено число, на което „сборът от цифрите“ е равен на „произведението от цифрите“ му?


3 Коментари

4211
    • 0

-

    • 0

1124

    • 0

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM