Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Лице на пентаграм

за гимназия геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Върховете на правилен петоъгълник с дължина на страната 12 см са съединени през един до получаване на пентаграм. Намерете лицето на пентаграма.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM