Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Лице на четириъгълник

за малки ученици геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Първа задача:

Изчислете лицето на четириъгълника в кв. см.(малкото квадратче е с дължина на страната 1 см).


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM