Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Лице

геометрия за прогимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Първа задача:

Изчислете лицето на фигурата, която е обединение на пет правилни многоъгълника. (малкото квадратче е с дължина на страната 1 см).


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM