Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Намерете градусната мярка

геометрия за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Ъглите при върховете B и D на делтоид ABCD са прави. Окръжността с център А и радиус AB пресича диагонала AC в точка К. Допирателната към окръжността в точка K пресича страните CD и CB съответно в точки L и V. Ако Н е пресечната точка на диагоналите и лицата на триъгълниците LVН и DBА са равни, намерете градусната мярка на ъгъл BCD.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM