Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Намерете лицето на част от триъгълник

за гимназия геометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Даден е триъгълник АВС със страни АВ=4 см, BС=СА=3 см. Построен е кръг с диаметър АВ. Намерете лицето на частта от триъгълника АВС, която е извън кръга.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM