Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Намерете ординатата

геометрия за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Намерете ординатата на пресечната точка на диагоналите на четириъгълника ABCD с координати на върховете A(1; 1), B(5,4; -3,8), C(6; 8), D(-2,9; 10,6).


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM