Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Първообраз и образ

за гимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Задача 1.

Двете фигури могат да бъдат първообраз и образ при еднократно прилагане на (можете да посочите повече от един отговор):
  • транслация
  • осева симетрия
  • централна симетрия
  • ротация


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM