Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Развивка на правоъгълен паралелепипед

геометрия за прогимназия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Първа задача:

Преместете червените точки така, че да се получи развивка на правоъгълен паралелепипед. За получената развивка изчислете дължината на MN.


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM