Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -

Синус, косинус, тангенс

функция тригонометрия

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Примерни задачи


Първа задача:

Изчислете стойността на sin 160


0 Коментари


Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM