Пожелаваме ти успех!

Важна забележка: По-долу, при записване на отговор на задача, който е десетична дроб, използвайте десетична точка (а не запетая), например 1.29


Задача 1
Подреди картичките така, че полученото петцифрено число да е възможно най-малко. Запиши числото.

Задача 2
Запиши градусната мярка на ъгъла.
Можеш да използваш виртуалния транспортир, като го движиш със синята точка, а го въртиш с червената.
Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Триъгълникът на фигурата е:
Можете да посочите повече от един отговор
Остроъгълен

Тъпоъгълен

Равнобедрен

Правоъгълен

Равностранен

Разностранен

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 4
Показани са първите три фигури от една поредица. От колко точки е съставена деветата фигура в тази поредица?
4_5.png

Задача 5
Какъв е минималният брой единични квадратчета, които трябва да се добавят, за да се допълни фигурата до квадрат? Внимание, не можеш да местиш вече разположените червени квадратчета!

Задача 6
Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 7ч 20 мин?

Задача 7
Разполагате с 4 цвята боя за стените на къщи и 3 цвята боя за покриви. Всяка къща трябва да е различно оцветена от останалите, с едноцветни стени и с едноцветен покрив. Най-много колко къщички могат да бъдат оцветени?

Задача 8
Фигурата може да се построи с един замах, т.е. без да се вдига молива и без да се повтаря линия. От точка с кой номер може да започне построяването й с един замах?
Можете да посочите повече от един отговор
Можете да посочите повече от един отговор
1

2

3

4

5

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Колко квадрата с върхове в някои от дадените точки могат да се построят?

Задача 10
Намери минималният брой единични квадратчета, които трябва да се преместят, за да се получи правоъгълник.